Petr Spálený

16. dubna

Domažlice - Host Miluška Voborníková. Petr Spálený hrál ve skupině Crossfire již počátkem šedesátých let, profesionální kariéru začal psát až v roce 1967 příchodem do divadla Apollo.