Pieta z Bílska: Zachráněný pozdně gotický skvost z...

10. dubna - 16. června

Národní galerie Praha představuje v Klášteře sv. Anežky České dílo letošní jarní sezóny.