Impresionismus od úsvitu do soumraku. Slovinské umění...

do 16. září

Praha - Rozsáhlá expozice v Jízdárně Pražského hradu představí návštěvníkům pozoruhodnou etapu slovinského umění, které se začalo formovat a prosazovat v poslední třetině 19. století.