Zdař Bůh! Rub a líc hornického povolání - výstava ve...

do 1. září

Opava - Nález černého uhlí v ohništi pravěkého člověka na vrchu Landek v Petřkovicích, datovaný do období před zhruba 23 000 lety, předznamenal pozdější rozkvět uhelného hornictví v oblasti Slezska.