Středověké a raně novověké zbraně Přerovska

do 31. října

Přerov - Vernisáž se koná 12. října.