Kámen a strom - Archetypy krajiny Zdeňky Fuskové a...

do neděle

Jihlava - Výstava je tvořena dvěma soubory závěrečných prací - bakalářské práce Anastasie Serdyuk Kámen jako archetyp a diplomové práce Zdeňky Fuskové Proměna. Obě umělkyně se věnují krajině v jednom symbolickém archetypu,...