Obecné informace

Provozovatelem tohoto serveru je společnost Inflex, s.r.o.. Uživateli serveru jsou všichni, kdo libovolným způsobem používají některou z publikovaných informačních struktur serveru (dále jen návštěvníci). V rámci používání serveru nejsou shromažďovány žádné osobní údaje o návštěvnících.

Cookies

Server používá technologii cookies, a to výhradně pro potřeby usnadnění navigace v rámci publikovaných informačních struktur serveru. Cookies nejsou používány k získávání přístupu k údajům uloženým v koncových zařízeních individuálních návštěvníků.

Váš souhlas

Používáním serveru souhlasíte se sběrem a ukládáním anonymních informací o vašich aktivitách. Informace jsou shromažďovány za účelem zkvalitnění obsahu serveru pro vás, naše návštěvníky.

Autorská práva

Držiteli autorských práv k záznamům publikovaných v rámci tohoto serveru jsou společnost Inflex, s.r.o. a jednotliví poskytovatelé zdrojových dat. Jakékoliv přejímání, přetiskování, publikování či přenášení záznamů a informačních struktur, které jsou součástí tohoto serveru, je výslovně zakázáno bez předchozího písemného svolení držitelů autorských práv.

Inflex © 2014